Actie voor Markt Verantwoordelijkheids Programma

Als een dreigende wolk verspreidt het melkpoeder zich over Europa en Afrika. Het drukt zwaar op beide continenten, en drukt de zich hier net herstellende melkprijs terug naar dumpingniveau. De boeren van de European Milk Board (EMB) demonstreerden vandaag in Brussel tegen de verkoop van EU-interventie melkpoeder en voor de invoering van een regulier crisisinstrument.

Hiervoor hebben zij de contouren van Europa en Afrika op de vloer gelegd voor het gebouw van de Europese Raad. Vanaf een verreiker regent het onophoudelijk melkpoeder, dat de twee continenten vlug volledig bedekt.

‘Overal in Europa, zitten melkveehouders nog diep in de crisis’, zegt Sieta van Keimpema, DDB-voorzitter en vice-voorzitter van de EMB in een toespraak tot zowel de landbouwministers als de Europese de Commissie.

‘Nu de druk nog meer verhogen en het de melkpoeder uit de interventie op de markt aan te bieden, is zeer problematisch. U heeft de afgelopen maanden zeer lage prijzen afgewimpeld – wat wij prijzen, maar ook de komende maanden mag er geen melk uit de interventie verkocht worden.

‘Wat voor Europa geldt, geldt ook voor de Afrikaanse markten: het overspoelen met goedkope melkpoeder uit de EU is catastrofaal!’

Licht marktherstel door vrijwillige opheffing van de levering moet niet worden ondermijnd!

Eind vorig jaar had een vrijwillige afstand van levering bijgedragen aan het herstel van de prijzen in Europa. Echter, met nog circa 32 cent per liter melk, kunnen de kosten van de productie in Europa van ongeveer 40 cent niet worden gedekt. Prijzen moeten dus blijven stijgen om uiteindelijk een kostendekkend niveau te bereiken. ‘Hier zien we hoe belangrijk het is om de zuivelmarkt te verlichten via intelligente instrumenten’ herhaalde van Keimpema de eis van de Europese producenten.

En ze wees op het Markt VerantwoordelijkheidsProgramma (MVP), inclusief maatregelen als vrijwillige productieverlaging, gekoppeld aan het aftoppen van de EU-productie. ‘Dit kan echt schadelijke hoeveelheden voorkomen’.