Een zoon …

Bij Sjoukje,een van de medeoprichters van deze site “vrouwvanboer” en haar man Herman is 16 juli een zoontje Jelmer geboren. De beide zusjes , Sanne en Fenna,zijn apetrots op hun broertje Jelmer. Moeder en zoon maken het goed.