De NMV heeft een open brief naar de zuivelondernemingen gestuurd.

Hierin roepen we de zuivelondernemingen op zich te gaan richten op datgene waarvoor zij zijn opgericht; het goed vermarkten van de door melkveehouders geleverde melk. Tevens roepen wij u op om u zich bij uw eigen zuivelfabrieken te verzetten tegen eenzijdige wijzigingen van de leveringsvoorwaarden, die geen enkel doel dienen. Lees hieronder de inhoud van de brief:

——–BRIEF——–

Aan alle zuivelondernemingen

Putten, 09 november 2015
Betreft: Open brief

Geacht bestuur, directie,

De laatste weken bereiken ons verontrustende berichten over de nieuwe leveringsvoorwaarden die de Nederlandse zuivelondernemingen melkveehouders opleggen. Per 1 januari 2016 moeten melkveehouders die leveren aan deze zuivelondernemingen voldoen aan een aantal aanvullende eisen. De noodzaak of het doel van deze aanvullende eisen is vaak niet duidelijk. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) wil een dringend beroep doen op de zuivelondernemingen om af te zien van deze aanvullende eisen in de leveringsvoorwaarden.

Kringloopwijzer

Per 1 januari 2016 willen de zuivelondernemingen het gebruik van de Kringloopwijzer verplicht stellen voor alle melkveebedrijven. De leden van de NMV hebben zich op 17 september uitgesproken tegen de verplichte invoering van de Kringloopwijzer. De NMV is niet tegen de kringloopwijzer, maar wel tegen de verplichte invoering.

NZO presenteert de kringloopwijzer als een managementinstrument waarmee melkveehouders inzicht in de mineralenstromen tussen bodem, voer, veestapel en mest op hun bedrijf zouden kunnen krijgen en de mineralen op hun bedrijf beter zouden kunnen benutten. De Kringloopwijzer is niet meer en niet minder dan een rekensystematiek en zou wel eens heel ongunstig kunnen uitpakken voor extensieve bedrijven. De NMV vindt de kringloopwijzer uitstekend op vrijwillige basis. Bovendien zal verplichte invoering van de kringloopwijzer de verwachte overschrijving van het fosfaatplafond niet kunnen voorkomen. Verplichte invoering van Kringloopwijzer levert alleen maar extra kosten voor de melkveehouder op.

Melding geboorte kalf

Zuivelondernemingen zijn verder voornemens in hun leveringsvoorwaarden op te nemen dat melkveehouders de geboorte van een kalf binnen één werkdag moeten melden bij I&R. Op dit moment is dat nog drie werkdagen. Deze verkorting van de meldperiode dient geen enkel doel en vergroot de administratieve last van de melkveehouder.

Beperking keuze voerleverancier

Vanaf 1 januari 2016 worden melkveehouders flink beperkt in de keuze van hun voerleverancier. Zuivelondernemingen zijn bezig om in hun leveringsvoorwaarden op te nemen dat melkveehouders uitsluitend voer mogen afnemen van leveranciers die deelnemen aan het borgingssysteem van Securefeed. Voerleveranciers die voldoen aan de eisen van andere borgingssystemen zouden niet voldoende kwaliteit en voedselveiligheid kunnen bieden.

Oproep

De NMV roept haar leden op zich bij hun eigen zuivelfabrieken te verzetten tegen eenzijdige wijzigingen van de leveringsvoorwaarden, die geen enkel doel dienen.

De NMV roept de zuivelondernemingen op zich te gaan richten op datgene waarvoor zij zijn opgericht; het goed vermarkten van de door melkveehouders geleverde melk.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Harm Wiegersma, voorzitter