Een goed begin

De eerste maand van 2016 al weer voorbij en er spelen heel veel vragen om aandacht en om op een oplossing. Vragen zoals:

  • De vluchtelingenstroom, een groot probleem met agressie, geweld, diefstal en zedendelicten dat om een oplossing vraagt zowel nationaal als internationaal.
  • Nog steeds het bonnetje van Teeuwen.
  • Het Zika virus dat snel oprukt in de Zuid – Amerikaanse landen, en vooral grote gevolgen voor de zwangere vrouw en haar ongeboren baby kan hebben, advies voor deze vrouwen is het OM Daar Niet naar toe te reizen.
  • Lage olieprijs, opheffing boycot Iran en de oorlog in Syrië,
  • Instabiele beurzen, renteswaps en problemen bij de Pensioenfondsen enz. Enz.

In de agrarische sector spelen er grote vraagstukken die om aandacht en een oplossing vragen,waaronder fosfaat, PAS, ammoniak, kringloopwijzer, weidegang en grondgebondenheid en ik zal er nog wel een paar vergeten zijn.

Moeilijke onderwerpen als je bedenkt waar je zo al op moet letten om een goed voorstel te maken:

  • Eventueel fraude gevoeligheid van fosfaatrechten als deze bedrijfsspecifiek mogen worden verhandeld.
  • De kringloopwijzer, als je nog niet eens weet wat de juiste uitkomsten zijn, nog maar 1 à 2 jaar in gebruik.
  • Wat de milieueffecten van al deze maatregelen zijn,lopen deze gelijk aan elkaar. Als je ene regel invoeren , kom je dan niet met een volgende regel in conflict.
  • Gaan de bedrijfsknelpunten voor grote juridische problemen zorgen want dan is ook elk bedrijf een knelpunt?
  • De hoge melkproductie in Nederland, waar vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd, dan blijft de melkprijs te laag om een goede boterham te verdienen voor het bedrijf. (Verwijs naar aktie FCDF aflopen december maand waar boeren voor minder melken leveren een bonus kregen)

Allemaal zaken die om een zo spoedig en wel overwogen oplossing vragen voor de melkveesector. Gezamenlijk met de standsorganisatie LTO en NMV en de overige sectoren / organisaties moet er op een duidelijke en Transparante wijze deze zaken worden opgelost, dus geen achterkamer politiek. Dat de afspraken dan ook door alle sectoren worden na geleefd.

Een beleid opstellen waarbij de sector gebaad is, een beleid voor meerdere jaren waar we mee vooruit kunnen. Dit is voor onze exportpositie ook belangrijk

Een Pittige opgave voor Martin van Dam, gezamenlijk met de mensen die werken in de sector en de mensen die kennis van deze materie hebben.