Fosfaatrechten en de melkprijscrisis; NMV en DDB geven uitleg!

Voor leden en belangstellenden. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten op diverse plaatsen in het land zullen de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) één en ander uitleggen en toelichten over de invoering van fosfaatrechten en de crisis op de zuivelmarkt. Kortom interessante materie. Wij hopen dan ook dat u aanwezig zult zijn op één van de bijeenkomsten.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 3 maart j.l. over de nadere invulling van het stelsel van fosfaatrechten gebruikte staatssecretaris van Dam veel woorden, maar gaf weinig duidelijkheid. Nog steeds ziet de NMV de invoering van fosfaatrechten als een onnodige en onwenselijke maatrege l die melkveehouders zwaar belast. Het NMV-bestuur zal haar rol in dit proces nader toelichten en u informeren over de stappen die nog worden genomen.

Tevens raken melkveehouders steeds verder in de problemen door de slechte melkprijzen. Tijdens de Landbouwministerraad op 14 maart jl. in Brussel werd een aantal maatregelen aangenomen die de zuivelsector moeten ondersteunen. Over de vooruitzichten voor de wereldwijde zuivelmarkt, de inhoud van de maatregelen van de Europese Commissie, en de verschillen en overeenkomsten van de aangekondigde maatregelen met het crisisprogramma van de EMB – het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) – zal de DDB u informeren.
Graag tot ziens op deze bijeenkomsten!
Maandag 25 april 14.00 uur ‘t Draaiboompje, Hild 1, 5066 CL Moergestel
Maandag 25 april 20.00 uur De Radstake, Twenteroute 8, 7055 BE Heelweg
Donderdag 28 april 14.00 uur Het Wapen van Waarder, Dorp 26, 3466 NG Waarder
Donderdag 28 april 20.00 uur De Vriendschap, Wadway 22, 1715 GZ Spanbroek
Maandag 2 mei 14.00 uur Hotel Waanders, Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst
Maandag 2 mei 20:00 uur Kruisweg, Kruisweg 1, 9363 AA Marum
Voor meer informatie zie www.nmv.nu
Met een heldere groet,
Het NMV-bestuur & het DDB-bestuur