Melkveehouder niet laten bloeden voor varkensboer

Een Fries-Gronings koppel leidt sinds kort de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV):
voorzitter Harm Wiegersma (58) uit Rinsumageast en vicevoorzitter Klaas Wolters (35) uit Winsum. Het onlangs gekozen duo wordt direct voor de leeuwen gegooid, nu de melkprijs laag is en de sector haar mestplafond heeft overschreden.

Waarom sluit een boer zich aan bij een vakbond en niet bij grote broer LTO Nederland? Bij Harm Wiegersma ging het allemaal heel geleidelijk. Hij is jarenlang dubbellid geweest. ,,Maar op een gegeven moment moet je een keuze maken en dan spreekt de cultuur van de NMV me toch meer aan. Het is een organisatie voor en door melkveehouders met een kleine overhead en sobere vergoedingen voor de boerenbestuurders. Dat uit zich in een lage contributie van jaarlijks gemiddeld maar 300 euro.’ Klaas Wolters is sinds een jaar lid. ,,Voorheen was ik wat een vrijbuiter. Maar door mijn proeven met bovengronds mest uitrijden in combinatie met water, kwam ik in contact met enkele NMV-bestuurders. Ik ging me in het programma verdiepen en dacht: ja dit is mijn club.’

,,De NMV kan echt voor de belangen van de melkveehouders gaan’, vervolgt Wiegersma. ,,Bij LTO is er vaak de moeizame zoektocht naar het gedeelde belang. Terwijl er soms tegenstrijdige belangen zijn, zoals bij het mestbeleid. Maar begrijp me goed: er is geen aversie. Toch zijn er wel degelijk inhoudelijke verschillen. Zo was LTO een hartstochtelijk voorstander van het opheffen van de Europese melkquotering per 1 april van dit jaar. Eindelijk zou de sterke Nederlandse melkveehouderij kunnen profiteren van de groeiende vraag naar zuivel op de wereldmarkt. Bovendien zou de melkveehouderij in Zuid-Europa krimpen ten gunste van Noord-Europa. ,,En in dat laatste geloof ik niet’, zegt Wiegersma. ,,Zuid-Europese landen zullen niet accepteren dat hun platteland leegloopt. Ze zullen direct of indirect hun boeren steunen. Ik hoor dat regelmatig van mijn vriend Jelle Meindertsma. Hij boerde in Wânswert en nu in Frankrijk. Overheden zijn er zeer begaan met de boeren.’

Nog geen vier maanden na het afschaffen van de melkquotering balanceert
de melkveehouderij op de rand van een crisis. De gemiddelde melkprijs bedraagt 29 cent. Een jaar geleden was dat ruim 10 cent meer. Wiegersma: ,,Wat zou het mooi zijn als we nu een flexibel quoteringsysteem hadden: meer melken als de vraag aantrekt en minderen bij een prijsval, zoals nu.”
De Nederlandse melkveehouderij krijgt overigens wel weer te maken met een quotering, maar dan niet voor melk maar voor mest. Of beter gezegd fosfaat. Lees verder….

Bron: Leeuwarder Courant 17-07-2015