Met kringloopwijzer geen weidegang (Persbericht)

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle melkveehouders in Nederland voor hun bedrijf de KringloopWijzer op laten stellen. Dit is een van de maatregelen die de samenwerkende partijen in de zuivelketen aankondigen om de fosfaatexcretie op sectorniveau te reduceren. De Nederlandse melkveehouders Vakbond (NMV) is zeer verbaasd over deze maatregel, omdat dit ten koste zal gaan van beweiding. Diezelfde zuivelketen tracht sinds 2012 via het Convenant Weidegang een nieuwe impuls te geven aan weidegang. De NMV verwacht dat alle voortgang die sindsdien is geboekt, teniet zal worden gedaan door de verplichtstelling van de KringloopWijzer.

De KringloopWijzer is een rekensystematiek die boeren moet stimuleren tot efficiƫnter werken. Dit zal als gevolg hebben dat melkveehouders meer mais gaan telen en de koeien meer op stal gaan houden. Dit levert immers in de KringloopWijzer voordeel op ten opzichte van beweiding. De NMV vraagt zich dan ook af of de zuivelketen met het verplicht stellen van de kringloopwijzer niet het doel voorbij schiet.

Met het verplicht stellen van de KringloopWijzer wordt iedere melkveehouder gedwongen een financiƫle bijdrage te leveren. Dit gaat weer af van het inkomen van de melkveehouder. Bedrijven worden op deze manier gedwongen, terwijl zij er zelf geen voordeel van hebben.

De NMV is en blijft dan ook tegenstander van verplichting tot het gebruik van KringloopWijzer als maatregel om de fosfaatexcretie terug te dringen.