Meten is weten

Ik zag zo juist de documentaire van de NCRV op ned 2
Een mooie reportage over de boerenstand.
Het rommelige platteland, zeker in het Groene Hart, werd belicht…………..

Een oud boer die zijn hele leven daar gewoond heeft, geen opvolger had en niet in staat om het onderhoud bij te houden.
Niet van het bedrijf af wilde.
Hij bleef tot aan zijn dood, omdat hij dat wilde, daar wonen en na zijn dood was het bedrijf niet meer verkoopbaar, zeker nu met de financiële crisis.
Uiteindelijk treed verval in……………

Ook het verhaal van de champignonteler met zijn vrouw en zoon was aangrijpend.
De zoon die graag het bedrijf wil doorzetten, de vrouw die hoopte op betere tijden, de boer die goed voor zijn personeel was.
Gelukkig hebben ze hulp gezocht en gekregen………….

In het boek welke Mw. Lizzy van Leeuwen heeft geschreven genaamd ” de hanenbalken , heeft zij onderzoek gedaan naar de psychische nood onder de boeren op het platteland …………………………..

Waarom is er over de zelfdoding onder de boeren zo weinig bekend en wat is oorzaak van de zelfdoding.
.
.
.

Ik zou wel een aantal oorzaken kunnen bedenken namelijk:
de financiële crisis,,,
geen opvolger,,,
geen partner,,,
niet goed met tegenslagen om kunnen gaan,,,
gesloten zijn, eenzaam,zelf alles willen oplossen enz.
.
.

Een taak voor de sociaal werker bij de landbouworganisaties van Nederland om onderzoek naar deze groep te doen en met getallen te komen om aan te tonen dat er nood is onder de boeren op het platteland .

“Laten we een luisterend oor” voor elkaar zijn.