NMV: Voert FrieslandCampina gedeeltelijk het Markt Verantwoordelijkheid Programma in door belonen van minder melkproductie? (Persbericht)

 

In een brief aan de leden-melkveehouders heeft FrieslandCampina een tijdelijke maatregel aangekondigd om de melkleveringen te stabiliseren. Deze maatregel is nodig om te voorkomen dat er onvoldoende verwerkingscapaciteit ontstaat. Melkveehouders die in de periode 1 januari tot 11 februari 2016 hun productie niet laten stijgen ten opzichte van de vergelijkingsperiode van 13 tot en met 27 december ontvangen een extra vergoeding van 2,00 euro per 100 kilo melk. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is verheugd dat FrieslandCampina nu overgaat tot het nemen van maatregelen welke lijken overeen te komen met maatregelen uit het  Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) van de European Milk Board (EMB).

FrieslandCampina heeft deze maatregel aangekondigd om te voorkomen dat er onvoldoende verwerkingscapaciteit ontstaat. Na het afschaffen van de melkquotering op 1 april 2015 is de aanvoer van boerderijmelk fors gestegen. FrieslandCampina heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in extra verwerkingscapaciteit, maar in de laatste twee maanden is de groei van de melkproductie sneller toegenomen dan verwacht. Wanneer de groei van de melkproductie op dezelfde wijze door blijft gaan, beschikt FrieslandCampina voor de periode tot medio februari over onvoldoende verwerkingscapaciteit. Het betreft een tijdelijke maatregel. FrieslandCampina verwacht vanaf februari 2016 weer over voldoende verwerkingscapaciteit te beschikken.

Alhoewel de reden van FrieslandCampina een ander is dan de reden die de NMV voor ogen heeft,  namelijk een betere inkomenspositie voor de melkveehouder, is de NMV van mening dat dit in ieder geval een goed  signaal afgeeft aan de melkveehouders. Immers na afschaffing van de melkquotering is de melkproductie weliswaar gestegen, maar de melkprijs steeds verder gedaald.  De marktinstrumenten waarover de Europese Landbouwcommissie beschikt zijn onvoldoende om een oplossing te bieden aan de huidige crisis. Alleen met een verlaging van het melkaanbod kan de verdere daling van de melkprijs worden tegen gegaan. Omdat melkveehouders aan hun financiële verplichtingen moeten voldoen, kunnen zij zonder financiële vergoeding er niet voor kiezen minder melk aan te bieden. Het MVP is een crisisinstrument ontwikkeld door de EMB. Het gaat uit van een beloning voor melkveehouders die vrijwillig minder leveren zodat voorraden slinken en de melkprijs zich herstelt.

De NMV is verheugd dat FrieslandCampina dit signaal heeft afgegeven en hoopt dat ook de politiek in Den Haag  en Brussel thans ziet dat zelfs de verwerkers van zuivel nu aangeven dat er te veel melk op de markt is