Postcode e-mail abonnementen via overheid.nl niet waterdicht

Steeds vaker komt het voor dat belangrijke besluiten door het rijk niet meer in huis-aan-huis-bladen worden gezet. Dat is toegestaan als er een elektronische verordening is bij de betreffende gemeente, provincie of waterschap. Al eerder hebben wij u op het grote belang van de postcode e-mail abonnementen gewezen. Nu blijkt dat steeds meer overheden de postcode gebieden, te vergelijken met het verspreidingsgebied van het huis-aan-huis-blad niet correct invullen bij het elektronisch publiceren van de zogenaamde algemene besluiten. U kunt hierbij denken aan omgevingsvisies, de huidige naam voor het oude streekplan, omgevingsverordeningen, beheerplannen van Natura 2000 gebieden, peilbesluiten, waterbergingsgebieden en dergelijke. De fout die hierbij gemaakt wordt is dat de postcode van bezoekadres van het kantoor van de provincie of waterschap is ingegeven. Dat heeft tot gevolg dat u als abonnee geen bericht in uw mailbox krijgt, terwijl het wel degelijk over nieuws uit uw buurt kan gaan. De NMV vindt dat u er op moet kunnen vertrouwen elk nieuws uit uw woonplaats via de e-mail binnen te krijgen en gaat hierover het bestuur van verschillende overheden (weer) aanschrijve n. Dit is ook nodig om bij de ombudsman te mogen klagen. Het blijft echter een meerkoppig monster van 12 provincies en 23 waterschappen en uit ervaring weten we al dat de fout hardnekkig blijft voortduren. Daarom adviseren wij u op meerdere postcodes te abonneren via https://www.overheid.nl/, berichten uit uw buurt. 1. Abonnement op uw eigen postcode(s) 2. Abonnement op de postcode van uw provincie 3. Abonnement op de postcode van uw waterschap/hoogheemraadschap U kunt per postcode een aparte periodieke e-mail ontvangen als u drie keer een aparte aanmelding invoert. Bij gebruikers die al langer gebruik maken van optie 1 is het aan te raden om een nieuw abonnement aan te maken omdat nieuws dat gebaseerd is op een zone rondom de postcode niet allemaal doorkomt. Bij optie 2 en 3 adviseren wij u alleen te kiezen voor de publicaties van de desbetreffende provincie of waterschap (scherm 4). De betreffende postcodes zijn bijgesloten. U krijgt als nieuwe abonnee dan ook de besluiten van de afgelopen weken. In Noord-Brabant zult u bijvoorbeeld tien recente beheerplannen van Natura 2000 gebieden tegenkomen en de aanwijzing van een waterbergingsgebied. Hierbij ontbreekt zelfs een elfde beheerplan Loevestein e.o. in een Brabants Gelders gebied waarover helemaal geen e-mail bericht is aangemaakt. Als klap op de vuurpijl heeft Gelderland de vergrote ganzenrust-gebieden op de postcode van Arnhem verspreid. Als u wilt terugzoeken welke besluiten u gemist hebt is dat mogelijk via deze link. https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_uitgebreid_zoeken Bij de veld locatie kunt u zien naar welke abonnees de e-mail destijds verzonden is.