Van keukentafel tot Vaticaan

Vorige week reisden 140 leden van de European Milk Board – waaronder een delegatie van de DDB en de NMV – naar Rome, om op uitnodiging van de Paus een Heilige Mis bij te wonen. Bovendien werd aan vijf EMB-bestuurders het voorrecht geboden, kort een gesprek aan te gaan met de Paus.

Er kwamen wisselende reacties op de uitnodiging van het Vaticaan, van heel positieve tot wat minder enthousiaste. Want wat verwachten wij eigenlijk? Dat de melkprijs meteen omhoog zou gaan door dit bezoek?

Deze zure reacties ten spijt, is dit bezoek echter zeer waardevol geweest. Want het belang van de steun van de Rooms katholieke kerk kan niet onderschat worden; Wikipedia: Eind 2013 waren 1,254 miljard mensen of ongeveer 17,7 procent van de wereldbevolking rooms-katholiek gedoopt. Het aantal katholieke doopsels steeg met 2%, iets meer dan de aangroei van de wereldbevolking met 1%. Het aantal priesters groeit in Afrika en Azië. In Europa en Oceanië daalt het aantal. Wereldwijd steeg het aantal priesters van 405.178 in 2000 naar 415.348 in 2013”.

Het belang van het aantal Chinezen of de Afrikaanse en Aziatische markt wordt door de zuivel altijd benadrukt, hoe groot is het belang van de steun van de Rooms Katholieke kerk dan wel niet – vooral op die opkomende markten in Azië, Afrika of Zuid Amerika?

En die steun die hebben we gekregen. Tijdens het korte gesprek dat we hadden met de Paus na afloop van de Heilige Mis , heeft hij ons aangemoedigd om vooral door te gaan met onze strijd en dat hij achter ons staat. Dit is een enorme erkenning voor de EMB en geeft ons veel energie om er weer met volle moed tegenaan te gaan.

Daarnaast is de EMB over een paar maanden voor een gesprek van een uur met de Paus uitgenodigd, om de problematiek in de melkveehouderij breder en dieper te bespreken. Een uniek voorrecht voor ons als boerenbelangenorganisatie. Wij waren bovendien de eerste boerenorganisatie die door de Paus werd uitgenodigd om een audiëntie bij te wonen.

Naast deze erkenning heeft dit bezoek nog veel meer opgeleverd: in de week voorafgaand aan het bezoek, sprongen de internationale en de Nederlandse pers massaal op het onderwerp. Wie de termen ‘melkveehouders’ en ‘paus’ op Google invult, krijgt pagina’s vol Nederlandse berichten over onze persberichten en mededelingen, van de meest diverse sites en groeperingen – ik telde zo al meer dan 80  berichten en links. Op de DDB en EMB site vindt u ook nog een selectie berichten uit het buitenland. In al deze berichten en links staat de situatie van de melkveehouderij centraal en de problemen die de melkveehouders wereldwijd ervaren door het falende zuivelbeleid van de Europese overheid en de zuivelindustrie. Waarmee we het thema ‘melkprijsproblematiek’ weer volop in de aandacht hebben gebracht en daar opnieuw en nieuwe gesprekspartners op belangrijke posities mee hebben bereikt. En dat is ook het werk van een belangenbehartiger.

Persoonlijk heb ik het bezoek – als niet-rooms katholiek –  als zeer bijzonder ervaren en een groot voorrecht. De leden van de EMB kregen een mooie plaats vooraan bij de audiëntie. Het bestuur mocht plaatsnemen naast het altaar, direct achter de aartsbisschoppen zodat wij na de dienst kennis konden maken met de Paus. Een man met een bijzonder positieve uitstraling die de menigte die hem uitbundig begroette, even enthousiast tegemoet trad en daar veel tijd voor uittrok. Een man die onze problematiek kende en dit aan ons uitsprak.

De DDB is min of meer aan de keukentafel ontstaan, de EMB is opgericht op initiatief van de NMV/DDB (de naam komt ook bij ons vandaan). Ruim tien jaar geleden, bij de start van de DDB, had ik niet voor mogelijk gehouden dat ik met internationale collega’s op audiëntie zou worden  uitgenodigd door de paus om onze problemen aldaar te bespreken. En toch is dat gebeurd. Van keukentafel tot Vaticaan.  Alles is mogelijk met doorzettingsvermogen en de juiste instelling.

Wij zetten door.